Siirry sisältöön

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksilla pyritään selvittämään tilan tai rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Kosteutta mitataan sisäilmasta, rakenteiden sisältä ja pinnoilta ns. pintamittauksella. Sisäilman suhteelliseen kosteuteen vaikuttavat ulkoilman kosteus ja lämpötila, sisäilman lämpötila, ilmanvaihto sekä sisäpuoliset kosteuslähteet. Sisäilma suhteellista kosteutta verrataan ulkoilman vastaavaan lukuun (g/m3).

Rakenteiden sisältä tehdään suhteellisen kosteuden mittauksia, joilla pyritään selvittämään niiden teknistä toimivuutta. Massiivirakenteiden (esim. betoni) mittaustavat ovat porareikä- ja palanäytemittausmenetelmät. Puurakenteiden kosteus mitataan ns. piikkimittarilla, jonka mittaustulos ilmoitetaan (paino-%).

Pintakosteusmittaus on suuntaa antava mittausmenetelmä, johon liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

Ennen kuin korjaustöihin ryhdytään, tulisi vaurio tai vesivahingon laajuus varmistaa jollakin luotettavalla menetelmällä. Mittaustulos on aina mittarikohtainen. Pintamittarin näytön lukemat eivät ole suhteellisen kosteuden prosentteja (RH%).

Palveluksessamme on VTT:n sertifioima kosteuden mittaaja.

Tutkimukset ja tarkastukset hinta tehtävän työn mukaan

Säädöt ja mittaukset. Pyydä tarjous!